Coaching

 

Persoonlijke aanpak
We starten met een kosteloze kennismaking van 30 minuten. De kennismaking is bedoeld om te ontdekken of we als coach en coachee een klik hebben, waarbij jij je veilig voelt en of er voldoende basis is om een vertrouwensrelatie op te bouwen. Een vertrouwensrelatie tussen coach en coachee die noodzakelijk is voor een effectieve coaching. Femme Energique hanteert basisvoorwaarden voor coaching: eerlijkheid, integriteit, waardering, onpartijdigheid en respect. Afhankelijk van of het kennismakinggesprek als prettig wordt ervaren, wordt een nieuwe afspraak voor een intakegesprek gepland. Tijdens het intakegesprek brengen we samen jouw vraagstelling “waar sta je nu?” in kaart. Vervolgens onderzoeken we waar je naar toe wilt en wat je belemmeringen en hindernissen zijn om daar te komen. In overleg met jou wordt, met behulp van onderstaande diensten, een “op maat traject” opgesteld wat gedurende het traject kan worden bijgesteld.

Focus op positief doel
Het vertrekpunt van het Coach Traject zijn jouw kwaliteiten, ‘eigen-wijsheid’ en eigen verantwoordelijkheid. Samen werken we toe naar een positief en constructief doel, door jezelf geformuleerd, en bekijken we hoe we het gaan aanpakken. Jouw vraagstuk of probleem los ik niet voor je op, maar ik begeleid je bij het zelf oplossen of leren hanteren ervan. Dit stelt je in staat om in de toekomst zelf jouw problemen te tackelen en daarmee veerkrachtiger te worden en te blijven.

Snel én duurzaam resultaat

De aanpak van Femme Energique is kortdurend en doelgericht. Een traject bestaat naast een Intakegesprek uit één tot maximaal vijf gesprekken. Je zult onder de indruk zijn van de ideeën, inzichten en resultaten die jij in korte tijd, soms al na één gesprek, kunt krijgen of realiseren. De doelgerichte aanpak helpt je om de focus op het heden en de toekomst te leggen.

Online personal coaching

Er kan bij Femme Energique ook online coachcontact plaatsvinden. Indien gewenst kan je, gedurende het coachtraject, je coachvraag per email aan mij stellen om de effectiviteit en veerkracht te vergroten.

Privacy en rapportage
Femme Energique is onafhankelijk en werkt strikt vertrouwelijk. Alle gesprekken die je met mij voert en informatie die je aan mij verstrekt, blijven tussen jou en mij. Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de dienstverlening. Femme Energique verstrekt geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij je mij hiervoor hebt gemachtigd. Bij zakelijke trajecten maakt Femme Energique bij de start van het traject gezamenlijk afspraken met jou en je bedrijfsarts of werkgever over uitwisseling van informatie over het verloop van het traject. Op het einde van het traject zal een evaluatie met Femme Energique, jou en je bedrijfsarts of werkgever plaatsvinden.

Personal coaching bij Femme Energique kan, in overleg met je bedrijfsarts of werkgever, ook worden ingezet tijdens een ziekte- en/of reintegratieperiode maar is geen psychosociale therapie of een vervanging daarvan. Indien tijdens de intake of tijdens de gesprekken blijkt, dat er andere ondersteuning nodig mocht zijn zal Femme Energique je adviseren om een externe doorverwijzing aan te vragen via je bedrijfsarts/ huisarts.

Heeft je hulpvraag (ook) een relatie met je werk? In dat geval kun je bij je werkgever een voorstel tot werkgeversvergoeding neerleggen. Een coach consult van 90 minuten bedraagt € 135,- (excl. 21% BTW). Voor een werkgever wordt het traject van een intakegesprek en 5 consulten in één keer gefactureerd.

Femme Energique komt bij jouw thuis, op elke willekeurige locatie (bijv. wandelcoaching in de bossen), bij je werkgever of bij mij thuis in huiselijke sfeer.

<style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->div.et_pb_button_module_wrapper:nth-child(1) {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-bottom: 0px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] -->div.et_pb_button_module_wrapper:nth-child(2) {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-bottom: 0px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-top: 0px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->div.et_pb_button_module_wrapper:nth-child(3) {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-bottom: 0px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-top: 0px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->div.et_pb_button_module_wrapper:nth-child(4) {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-bottom: 0px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-top: 0px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->div.et_pb_button_module_wrapper:nth-child(5) {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-bottom: 0px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->margin-top: 0px !important;<!-- [et_pb_line_break_holder] -->}<!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] -->